biztositasszakerto

Nyugdíjbiztosítás, a kezdetektől napjainkig

Nyugdíjbiztosítás

A tizenkilencedik század vége felé először tőkefedezeti biztosításokat kötöttek. Ezekből alakult ki a ma is ismert és használt nyugdíjbiztosítás. A kötelező öregségi, rokkantsági és hátramaradotti (árva-, özvegyi) nyugellátást, illetve járadékot, az 1928-ban vezették be Magyarországon.

Ám ez a rendszer nem tudott kiteljesedni, mivel közbe jött a második világháború, így a 15 éves várakozási idő letelte, a legtöbb biztosított számára már túlmutatott a világháború végén. Ekkor a biztosítási járulék mértéke 5% volt, a nyugdíjkorhatár 65 év, a rendszer pedig tőkefedezeti biztosításként jött létre. Continue reading